Image news

تسليت به مردم شهيد پروراهواز

به شهادت رسيدن هموطنان عزيزمان در مراسم رژه شهراهواز را به اساتيد و دانشجويان و همكاران سما و ملت ايرانن تسليت عرض مي كنيم.


متن کامل خبر
Image news

تمديد مهلت ثبت نام تا31شهريورماه

مهلت ثبت‌نام کاردانی پيوسته بدون آزمون دانشكده سما تا شنبه ٣١ شهريور تمديد شد. ضمنا داوطلبان در روز يكشنبه اول مهرماه می‌توانند نسبت به ویرایش ثبت‌نام خود اقدام کنند. آدرس سايت ثبت نام: www.Azmoon.org


متن کامل خبر
Image news

تبريك شروع سال تحصيلي

در شروع ترم تحصیلی جدید جهت کلیه دانشجویان و اساتید محترم آرزوی موفقیت و سر بلندی بیش از پیش را داریم .


متن کامل خبر
Image news

تبريك شروع سال تحصيلي

در شروع ترم تحصیلی جدید جهت کلیه دانشجویان و اساتید محترم آرزوی موفقیت و سر بلندی بیش از پیش را داریم .


متن کامل خبر
Image news

تبريك شروع سال تحصيلي

در شروع ترم تحصیلی جدید جهت کلیه دانشجویان و اساتید محترم آرزوی موفقیت و سر بلندی بیش از پیش را داریم .


متن کامل خبر
Image news

تبريك شروع سال تحصيلي

در شروع ترم تحصیلی جدید جهت کلیه دانشجویان و اساتید محترم آرزوی موفقیت و سر بلندی بیش از پیش را داریم .


متن کامل خبر