آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

برگزیدگان مسابقات طرح قدس کارکنان

مسابقات طرح قدس ( قرآن در سما ) دانشکده سما  در دو بخش شفاهی و کتبی و در رشته های ترتیل، تحقیق، حفظ و ترجمه و تفسیر، در دو تاریخ 94/10/21و94/11/30برگزار گردید. در این مسابقات دانشجویان، کارکنان و اساتید، هر کدام به طور مجزا به رقابت با یکدیگر پرداختند. در نهایت داوران پس از جمع بندی امتیازات، نفرات برگزیده را معرفی نمودند. که در بخش کارکنا ن آقای سعید جوینی پور در بخش تفسیر مقام اول را کسب نمود.و به مرحله بعد راه یافت.


(روابط عمومی)