آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

دیدارمعاونت سما وهیات همراه با ریاست دانشگاه ازاد

 

مراسم دید و بازدید سال نو با حضور معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سماآقای مهندس شیر خانی و هیات همراه با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورآقای دکتر سعیدی  برگزار شد .


(روابط عمومی)