آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

جشن بزرگ میلاد نبوت وامامت
جشن بزرگ میلاد نبوت و امامت با برنامه های شاد ،با برنامه های شاد ،مسابقه فرهنگی و اهدای جولیز و پذیرایی در آمفی تاتر دانشکده سما 29 آذر ساعت 18برگزار می شود
(روابط عمومی)