آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

قدردانی دکتر زرهانی از معاون سما نیشابور به پاس حرکت ارزشمندشان
قدردانی دکتر زرهانی از معاون سما نیشابور به پاس حرکت ارزشمندشان در راستای مهارت آموزی دانش آموزان

 به گزارش روابط عمومی سما، در راستای تحقق اهداف بلندمدت سند تحل بنیادین آموزش و پرورش " چشم انداز 1404" و نیز عملیاتی کردن راهکار 5-6 هدف های عملیاتی سند مبنی بر تنظیم و اجرای برنامه های جامع کارآفرینی و مهارت ورزی برای تمامی دوره های تحصیلی به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه، طرح آموزشی مهارتی کاشت محصولات صیفی با همکاری و مشارکت اولیا دانش آموزان، کارکنان و معلمان دبیرستان دوره اول پسرانه سما نیشابور با موفقیت انجام شد.
از همین رو دکتر زرهانی معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما در پیامی از دکتر شیرخانی معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما نیشابور و کارکنان، دانش آموزان و اولیا دبیرستان دوره اول پسرانه سما این شهرستان قدردانی کرد.
در متن این پیام آمده است:(روابط عمومی)