آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

[جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین محترم نظام وظیفه شهرستان
جلسه پرسش و پاسخ
با حضور معاونت محترم وظیفه عمومی شهرستان نیشابور جناب سرگرد مقدم وکارشناس محترم نظام وظیفه جناب آقای خجسته پوردر محل آمفی تاتر دانشکده فنی حرفه ای سما برگزارشد.

(روابط عمومی)