آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

اولین نشست تبیین پدافند غیر عامل و رسالت بسیج اساتیددانشکده سما
اولین نشست تبیین پدافند غیر عامل و رسالت بسیج اساتید در دانشکده سمای نیشابور با حضور  اساتید  بسیجی مراکز آموزش عالی شهرستان نیشابورو جمعی ازمسئولین شهرستان در محل آمفی تاتر دانشکده سمای نیشابور برگزار شد
(روابط عمومی)