لیست آخرین اخبار

جلسه ستاد هم اندیشی و همیاری اندیشمندان حوزه و اساتید دانشگاه
جلسه ستاد هم اندیشی و همیاری اندیشمندان  حوزه و اساتید دانشگاه شهرستان نیشابور  با موضوع را ه کارهای میدانی کم شدن معضلات اجتماعی و فرهنگی در شهرستان نیشابور به ویژه روشهای کاربردی ارتقاءآستانه تحمل شهروندی با حضور امام جمعه محترم شهرستان ریاست محترم دانشگاه آزاد و مراکز اموزش عالی و معاونین محترم دانشگاه و رئیس مراکز اموزشی و فرهنگی سما و روحانیون معزز شهرستان و اساتید محترم مراکز اموزش عالی و جمعی از کارکنان دوشنبه 20آذرما ه 96 ساعت 18 در محل آمفی تاتر دانشکده سما  نیشابور برگزار شد.(روابط عمومی)