لیست آخرین اخبار

پيام تبريك روز استاد

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من


(روابط عمومی)