لیست آخرین اخبار

27 ارديبهشت روز روابط عمومي مبارك


به بهانه 27 اردیبهشت ماه " روز روابط عمومی 

 

فکر کردم زمان مناسبی باشد تا چند خطی در ارتباط با نقش روابط عمومی در دنیای امروز و اینکه چرا باید روزی به نام این حرفه حساس و مهم داشته باشیم.
 آیا این اقدام باعث ارتقاء و ارزش روابط عمومی می شود؟
 آیا این حرکت منجر به معرفی صحیح و مناسب این حرفه در ارتباط با نقش آن در جوامع می شود؟
بیش از  60 سال از ظهور روابط عمومی در ایران می گذرد و حدود صد و اندی سال در جهان سپری شده ولی متاسفانه شاهد حرکت کند سرعت و توسعه دانش روابط عمومی در مقایسه با سایر علوم در ایران هستیم و این موضوع پرسش هایی را در افکار علاقمندان و دانش آموختگان این حرفه مطرح کرده و می توان ضمن احترام به تلاش ها ، زحمات و دستاوردهای عملی و عملی پیشکسوتان گذشته و حاضر جهت رفع آن چاره اندیشی کنیم.
    با توجه به اینکه در نخستین سالهای هزاره سوم به سر می بریم که آنرا عصر ارتباطات و اطلاعات نام نهادند، سرعت تغییرات تکنولوژی و هرگونه تعلل در بهره گیری از این امکانات نوین مطمنا منجر به مرگ زودرس و با بهنگام روابط عمومی خواهد شد.
 از این رو روابط عمومی هایی در عصر حاضر موفق هستند که مجهز به ابزارهای جدیداطلاع رسانی باشند و به تولید اطلاعات بپردازند و از فرهنگ سازمانی تشکیلات خود به خوبی واقف باشند.
 کارشناسان و متخصصان روابط عمومی ها نقش به سزایی در این مسیر دارند و می توانند در درون سازمان یک فرهنگ جدید سازمانی ایجاد و عناصر درون سازمان را همگام با اهداف مدیریت جهت دستیابی به اهداف سازمان بسیج نمایند.
 برای اینکه این هدف محقق شود نیاز به این است که روابط عمومی ها اقدامات لازم بمنظورتوسعه و ترویج نگرش تحقیقی و علمی را بعمل آورده و از طرفی تلاش شود تا آگاهی و نگاه مسئولان و مدیران سازمانها را به نقش حساس روابط عمومی ارتقاء بخشند.
 نام گذاری یک روز به یک رویداد یا یک اتفاق به یک حرفه بمنظور ارزش گذاری و مهم انگاشتن آن امریست که در دنیا متداول و مرسوم است.
 در کشورمان نیز از سالها قبل شاهد این حرکت بوده ایم.
 خوشحالیم بعد از سالها پیگیری و در خواستهای مکرر توسط دست اندرکاران و دانش آموختگان این حرفه و هم چنین انجمن های تخصصی بخصوص انجمن روابط عمومی ایران امروز شاهد روزی با عنوان روز روابط عمومی هستیم . بهرحال وظیفه خود می دانیم از این حرکت زیبا تشکر و قدردانی نماییم .
 روز 27 اردیبهشت روز روابط عمومی را به اهالی خوب و مثبت نگر محله روابط عمومی تبریک عرض نموده امیدوارم با این اقدام، کارشناسان و دانش آموختگان روابط عمومی با تلاش بیشتر و علاقمندی مضاعف خود کمک کنیم تا هر روز شاهد روند رو به اوج کمیت و کیفیت این هنر بزرگ و ارتقاء واقعی این مسئولیت مهم در جامعه اسلامی مان باشیم

روابط عمومي و جايگاه آن در سازمانها

 

دنياي امروز دنياي ارتباطات است . در هر ثانيه ميليون ها واحد اطلاعاتي در سطح جهان رد و بدل مي شود. از زماني كه تحولات زندگي بشر سرعت گرفت ، نياز به اطلاعات و ارتباطات هر روز افزايش يافت و امروزه داشتن اطلاعات دقيق و به روز از نان شب هم براي مردم مهمتر است و هر كه بيشتر بداند ، موفق تر است . (دانايي = توانايي )

در سازمان هاداشتن اطلاعات موثق ، دقيق و به موقع با توجه به هدف و ساختار ، بزرگ ترين سرمايه يك سازمان است و حيات يك سازمان به داشتن يك ارتباط دو سويه درون و برون سازماني و انجام تبليغات و كسب اطلاعات به روز و مفيد بستگي دارد و اين جاست كه لزوم وجود روابط عمومي واقعي در ايستگاههاي روابط عمومي نمايان مي شود.

براي گزينش روابط عمومي برتر ابتدا بايد بدانيم كه وظيفه روابط عمومي چيست و چه معيارهايي بايد برجستگي كار روابط عمومي را نمايان كند ؟

علماي ارتباطات ، وظايف و كاركردهاي متعددي را براي روابط عمومي تعريف كرده اند كه مهمترين آنها ، ممكن است سه چيز باشد :

1- اطلاع رساني  

2- اقناع و ترغيب  

3- توسعه مشاركت

 البته دو وظيفه فرعي نيز براي روابط عمومي بر شمرده اند كه عبارتند از : تشريفات و تبليغات كه اين دو ابزار كار روابط عمومي هستند نه وظيفه و هدف و ماهيت آن .

تشريفات عبارت است از : تحويل ، تكريم ، استقبال ، همراهي ، اسكان و پذيرايي يك شخصيت يا مهمان دستگاه .

تبليغات عبارت است از : اطلاع رساني يك سويه درباره يك موضوع يا هدف خاص و سه نوع است :

1-آموزشی : مانند تبليغ کارگاه ها وثبت نام و مسائل مرتبط با ارتقا سطح علمی

2-مانوري يا اغوا كننده:یعنی اجبار به تفکر مخاطب درمورد آنچه ما مي گوييم مانندتبلیغ اقدامات انجام شده با جزئیات ریز آن.

3-رخ به رخ : يعني آنچه انجام مي دهيم . ديگران ببينند.  مانند  آذين بندي و مراسم ، تاكيد اين نكته ضروري است كه تبليغات ابزار روابط عمومي است نه ماهيت و هدف اصلي آن .

اما در بحث اهداف اصلي در دو مورد هدف : اول اطلاع رساني : بايد مدير روابط عمومي همه اطلاعات درون و برون دستگاه را در اختيار داشته باشد و اين اطلاعات پردازش و تحليل شده و براي درون و برون سازماني بويژه  مدير دستگاه به طور واقعي بيان شود. نظير : نظر سنجي ، افكار سنجي و ...

در اقناع و ترغيب بايد گفت كه : اگر اطلاع رساني واقعي باشد . اقناع و ترغيب به وجود مي آيد . 

اقناع يعني : راضي شدن ، هم معنا و هم مفهوم شدن .

ترغيب : يعني كشيدن ديگران به سمت خود ، هم جهت كردن ديگران با خود كه جمع اقناع و ترغيب مساوي است با تفاهم و همفكري و همکاری .

آخرين وظيفه روابط عمومي توسعه مشاركت است . يعني ايجاد تبادل ، تعادل و تعامل و همراه شدن ديگران با دستگاه .  که  به دنبال اطلاع رساني حقيقي ، اقناع ، ترغيب و مشاركت به وجود مي آيد .افراد درون و برون سازمان با هم همراه مي شوند و چنين سازماني ،موفق ،پيشرو ،پويا و سرافزاز خواهد بود و مطابق با اهداف تعيين شده در مسير خدمت حركت خواهدكرد.

براي روابط عمومي واژه ها و مصداق ها و تعابير ديگري نيز به كار برده اند

1- روابط عمومي چشم و چراغ يك دستگاه است. روابط عمومي است كه بايد همه چيز را ببيند و همه چيز را نيز  زيبا بنماياند .

2-روابط عمومي مغر متفكر و موتور محركه و شريان حياتي و دايمي دستگاه است .

 3-روابط عمومي هدف و چگونگي كليه برنامه ها را ترسيم مي كند .

4-روابط عمومي مشاور امين مدير و كليه كاركنان دستگاه است. پس لازم است كه مدير و كاركنان صد در صد به      وي اعتماد دشته باشند.

5-روابط عمومي آيينه زيبايي هاست . يك اطاق شيشه اي است كه از هر طرف آن همه چيز زيبا ديده مي شود.

6- روابط عمومي هنر و علم اجتماعي است كه درون و برون دستگاه را به هم پيوند مي دهد.

7-روابط عمومي حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمي است كه با آن سر و كار دارند .

از اينجاست كه جايگاه ، نقش و اهميت روابط عمومي مشخص مي شود با توجه به اين اهميت است كه جايگاه روابط عمومي در چارت سازماني اكثر دستگاهها بعد از مدير دستگاه قرار گرفته و روابط عمومي به كليه واحدهاي ديگر اشراف دارد.  اين اشراف نه از حيث قدرت بلكه از حيث ضرورت است.

.                                                                    

گزيده اي از سخنراني آقاي دكتر علي اكبر فرهنگی دكتراي ارتباطات و فوق دكتراي ارتباطات انسانی پيرامون روابط عمومي و جايگاه آن :

 روابط عمومي در جايي مي تواند مطرح با شد كه روح پاسخگويي درون يك جامعه شكل گيرد. يكي از ابزارهاي مهم توسعه ، روابط عمومي ها هستند ، نقش مهم روابط عمومي در بهينه سازي تصميم گيري هاي سازماني است . روابط عمومي ابزاري در اختيار مديريت است ..

 

با ارزوی موفقیت


(روابط عمومی)