لیست آخرین اخبار

نحوه ثبت نام اساتيدحق التدريس در سامانه ساجد
استاد محترم ، ضمن عرض سلام و خدا قوت ، احتراما ، عطف به بخشنامه ي شماره ي 30/21768 مورخ 97/04/20 ، لطفا پس از مطالعه ي دقيق فايل راهنماي آموزشي ثبت نام در سامانه ي صلاحيت علمي ويژه مدرسين حق التدريس( فايل ذيل ) ،  نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه حداكثر تا تاريخ 97/05/31 اقدام نماييد و پس از ثبت نام ، كپي و اصل مدارك مربوط به 14 مرحله ي تكميل فرم صلاحيت علمي را به صورت دستي از تاريخ 97/06/03  لغايت 97/06/06 به بخش كارگزيني آموزشكده سما تحويل دهيد . قابل ذكر است : 1 ) منظور از مدرس حق التدريس مدرس شاغل به تدريس در واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ( آموزشكده سما ) مي باشد كه داراي هيچ گونه حكم كارگزيني مبني بر همكاري به صورت تمام وقت يا نيمه وقت از دانشگاه آزاد اسلامي نباشد . 2 ) مدرسان حق التدريس فاقد كد شناسه تدريس  كه علي رغم ارسال تذكر كتبي مبني بر ثبت نام در سامانه ي sahem.iau.ir تاكنون نسبت به اخذ كد شناسه تدريس اقدام ننموده اند ، بايد قبل از ورود به سامانه ي sajed.iau.ir  جهت ثبت اطلاعات ، ابتدا نسبت اخذ كد شناسه ي تدريس  موقت از طريق سامانه ي ساهم  اقدام نمايند و پس از اخذ كد شناسه تدريس موقت ، ظرف مدت 24 ساعت ، نسبت به انجام امور مربوط به بررسي صلاحيت علمي از طريق سامانه ساجد اقدام نمايند .

3)  در صورت عدم انجام موارد مندرج به شرح فوق ( تكميل اطلاعات و بارگذاري مستندات مورد نياز و ارايه اصل و كپي مستندات مربوطه به كارگزيني آموزشكده سما تا تاريخهاي تعيين شده ) كد شناسه تدريس شما از نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 غير فعال خواهد شد و امكان ادامه ي همكاري در آموزشكده سما وجود ندارد .


جهت دريافت فایل راهنمای آموزشی ثبت نام در سامانه صلاحیت علمی ویژه مدرسین حق التدریس به آدرس زيرمراجعه فرمائيد :

 

    1)sajed.iau.ir             2)      راهنماي سامانه ها       3)                    بررسي صلاحيت علمي اساتيد حق التدريس

 
(روابط عمومی)