لیست آخرین اخبار

تكميل فرم شماره 1 صلاحيت هاي عمومي و مدارك مورد نياز


استاد محترم ، ضمن عرض سلام و خسته نباشيد . احتراما ، برابر بخشنامه ي ارسالي از سازمان محترم سما ، كليه ي اساتيد حق التدريس آموزشكده سما كه در نيمسال اول سال تحصيلي 98 - 97 در اين آموزشكده همكاري دارند ، بايد نسبت به تكميل فرم شماره يك صلاحيت هاي عمومي و پيوست نمودن مدارك مورد نياز به شرح ذيل اقدام نموده و فرم ها و مدارك مورد نياز را در روزهاي دوشنبه مورخ 97/05/29 و يا سه شنبه مورخ 97/05/30  به كارگزيني آموزشكده سما تحويل نمايند .

توجه :جهت دريافت فرم شماره 1 خوانا  به امور كلاس ها مراجعه فرمائيد.

(روابط عمومی)