لیست آخرین اخبار

انتقال ساختمان آموزشکده سما
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم: ساختمان اداری و آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای سما به مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی (دانشکده عمران و معماری) انتقال یافت
(روابط عمومی)