لیست آخرین اخبار

آغاز ثبت نام بدون آزمون دانشگده فني حرفه اي سما (ترم بهمن )
ثبت نام بدون آزمون كارداني پيوسته دانشكده سما نيشابور در بيش از 20 رشته آغاز شد

(روابط عمومی)