لیست آخرین اخبار

برگزاري كلاس هاي عملي شناي 3و4
كلا سهاي عملي شناي 3و4 آقايان و خانم ها از شنبه 4 اسفند برگزار مي شود.
(روابط عمومی)