لیست آخرین اخبار

آخرين مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 98
قابل توجه دانشجويان محترم :آخرين مهلت انتخاب واحد ترم تابستان پنج شنبه 13-4-98 مي باشد.
(روابط عمومی)