لیست آخرین اخبار

ثبت نام در دانشكده سما
مهلت ثبت نام نيمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی 1400-1399 دانشکده سما به پایان رسیده است.

شروع ثبت نام نیمسال بعدی (مهر 1400) متعاقبا اعلام می گردد.

(روابط عمومی)