آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

بازدید از روستاهای نیشابور توسط دانشجویان معماری

بازدید از روستا های خرم آباد ،دولت آباد وبحرود جهت گروهی از دانشجویان رشته معماری در معیت استاد مربوطه خانم مهندس فغفوریان  برای درس روستا انجام شد.  دانشجویان در هر روستا از توضیحات استاد در خصوص بافت تاریخی و معماری ،اقلیم ،شرایط محیطی استفاده نمودند و از بخش های مختلف روستا از جمله مساجد ،خانه های بهداشت ،بناهای تاریخی و... دیدن نمودند.

بحث و گفتگو در زمینه مباحث تئوری که در کلاس مطرح شده بود در محل این روستا ها پس از دیدن و لمس فضای زندگی و مسائل روستائیان دانشجویان را با نحوه برخورد و حل مسائل کالبدی و معماری روستا به شکل واقع گرایانه ای آشنا کرد . پس از بازدید کلی روستا در مورد مسائل و مشکلات تبادل نظر و گفتگو انجام شد و طرح های پیشنهادی برای رفع این مشکلات توسط دانشجویان ارائه گردید. این بازدید در ساعت 8/30صبح آغاز و13 بعدازظهر خاتمه یافت.


(روابط عمومی)