آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

کسب مقام سوم مسابقات فوتسال جام شهدای دانشجو
تیم فوتسال دانشکده سما موفق به کسب مقام سوم جام شهدای دانشجوشد

دانشجویان گرامی آقایان :

ابراهیم فخری ،امیر بیات ،سیدمحمد رشید آبادی  ، حمید ده جوریان ، اسماعیل برگشاهی ،پوریا تقی آبادی ،
سجادبلوچی و علی غفاری نسب

افتخارآفرینی شما را در کسب مقام سوم مسابقات جام شهدای دانشجو (دربین 14 تیم شرکت کننده ) تبریک عرض می نماییم .
(روابط عمومی)