آخرین اخبار

لیست آخرین اخبار

'گفتمان دینی با موضوع جایگاه مجلس خبرگان و ولایت فقیهگفتمان دینی باموضوع جایگاه مجلس خبرگان و ولایت فقیه صبح امروز چهارشنبه 5 اسفند پس از دعای توسل با حضور آقای دکتر برجی از اساتید حوزه و دانشگاه در جمع همکاران دانشکده فنی سما  نیشابور برگزار شد
(روابط عمومی)