اطلاعیه


دانشجويان عزيز مي توانند از روز شنبه ۹۶/۳/۶ پس از ارزشيابي اساتيد كارت ورود به جلسه امتحان نيمسال دوم ۹۶-۹۵ خود را از طريق سايت دانشگاه دريافت نمايند. همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان و كارت شناسايي در تمام جلسات امتحاني الزامي مي باشد . توصيه مي گردد دانشجويان محترم در مهلت تعيين شده حتماً كارت ورود به جلسه امتحان خود را دريافت نمايند تا چنانچه اشكال يا مغايرتي در دروس انتخابي وجود داشته باشد برابر مقررات رفع اشكال گردد .
  • ضمناً دانشجويان محترم دقت فرمايند : فقط در جلسه امتحان دروسي مي توانيد شركت نمائيد كه مشخصه و عنوان درس در كارت ورود به جلسه شما قيد شده باشد .
  • بديهي است پس از انقضاء مهلت ياد شده به هيچ عنوان اصلاحيه و رفع نقص دروس انتخابي وجود ندارد.
دريافت كارت ورود به جلسه امتحان