اطلاعیه


قابل توجه دانشجويان محترم
كليه امتحانات نيمسال اول 1399 (ورودي هاي قديم و جديد) از 18 بهمن ماه شروع خواهد شد.
دانشجويان از تاريخ 10 بهمن ماه مي توانند پس از واريز شهريه و تسويه حساب مالي ابتدا ارزشيابي دروس را انجام داده و سپس نسبت به دريافت برنامه امتحاني و كارت به ورود به جلسه امتحان اقدام نمايند.