ارسال رای و مشاهده نتایج نظرسنجی


شرکت در نظرسنجی

تعداد آرا:۱۵۳
نظر شما در مورد ساعت فرهنگی دوشنبه 27 مهر چیست؟


نتایج نظر سنجی

عالی
30
خوب
27
متوسط
21
ضعیف
75