آبان ۰۳

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند از تاریخ ۱/۸/۸۹ جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل لازم است دانشجو درخواست خود را در سایت آموزشکده – پرتال دانشجویی در قسمت امکانات ثبت نماید. جهت درخواست هایی که ثبت شده باشد ، گواهی صادر و تایید می گردد و دانشجو می تواند جهت تحویل گواهی صادر شده ، در دو نوبت به دبیرخانه آموزشکده مراجعه نماید.

نوبت اول : شنبه تا پنج شنبه  ساعت ۱۰

نوبت دوم : شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳

مراجعه دانشجو خارج از زمان های اعلام شده قابل بررسی نمی باشد.

در صورتی که درخواست دانشجو در سایت ثبت نگردیده باشد،  صدور گواهی امکانپذیر نمی باشد.

جهت ثبت درخواست گواهی در سایت ، لازم است انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجو در نیمسال اول ۸۹ تایید مالی شده باشد.

نوشته ای از مدیر سایت

نظرات غیر فعال است.